Passion & nørderi

Hos Smage-Compagniet er passion og nørderi udgangspunkt for alt hvad vi gør. Risteriet ligger i Haarby på Fyn – midt i den skønneste natur, hvor vindmølleenergi er helt naturlig ansvarlighed. Vi rister vores hele kaffebønner i hele skalaen; lys, mellem og mørk samt espresso. Vores kaffehjerter banker dog allermest for Slow Roast og den lyse nordiske rist – da vi mener det er her kaffebønnerne virkelig viser deres største smagspalette. Vi rister vores kaffebønner i mindre portioner og nørder gerne med vores håndværk.

Smage-Compagniets kaffe ristes på en Loring, der er den bedste indenfor kafferistere. Samtidig er risteren også blandt de mest energieffektive ristemaskiner. Siden 1995 har vi ihærdigt dyrket vores nørderi og kan med stolthed sige, at Smage-Compagniet er passion som kan smages. På risteriet tager vi ansvar for hinanden, vores omgivelser og miljøet.

Ansvarlighed

Vi har en ambition om at gå forrest, komme med løsninger og inspirere andre.

Vi er bevidste om at vores ansvar rækker udover selve produktet, og at vi som virksomhed har en forpligtelse til at tage hensyn og udvise omtanke for både mennesker og miljø. Derfor arbejder vi også løbende på, at forbedre den indvirkning og indflydelse vi har på vores globale samfund.

For os er det afgørende at udvikle og producere produkter, som vores kunder har glæde af og som samtidig lever op til vores eget ønske om ansvarlighed.

Bæredygtig kaffe

Vores kaffebønner vokser på plantager, hvor vi kan dokumentere certificeringer som FairTrade, DirectTrade, økologi eller Rainforest Alliance.

Vi har defineret et etisk regelsæt og retningslinjer for samarbejder vi indgår i, hvor bl.a. beskyttelse af de internationalt erklærede menneskerettigheder samt støtte af anti-korruption indsatser skal overholdes, ligesom leverandører skal kunne fremvise selv, at arbejde ud fra et etisk regelsæt kaldet Code of Conduct.

Her på dette billede ser du Edmundo Lopez, vores mangeårig cooperativ formand for JAZ cooperativet.

100% fossilfri produktion

Vores risteri i Haarby på Fyn har 100% fossilfri produktion. Vi anvender biogas og biobrændsel til opvarmning og ristning, vind- og solenergi til strøm, vi tager ansvar for genanvendelse af restprodukter, kildesorterer affald og bruger restprodukter fra risteriet som gødning.

Rundt om matriklen har vi lavet en biotop på 60.000 m2 med søer, mose og vådområde samt en skøn natursti til rådighed for walk & talk.

Vi arbejder med grønne værdier og social ansvarlighed. Mangfoldighed, medarbejdertrivsel, lokalsamfundsfokus er bare nogle af de emner vi sætter højt.