B Corp

Valrhona har siden januar 2020 officielt været en B Corp certificeret virksomhed.

B Corp er en global standard for, hvilken forskel en virksomhed gør både socialt og miljømæssigt. B Corp certificerede virksomheder opfylder altså strenge standarder for ansvarlighed og gennemsigtighed i både sociale og miljømæssige sammenhænge. B Corp er at hjælpe med at være til gavn for verden og dem i den, hvilket viser sig via B’et i B Corp, der står for ‘’Benefit’’.

For at opnå denne certificering vurderes virksomheder indenfor 5 områder:

  1. Ledelse: Bekæmp korruption og være transparent med finansielle oplysninger. Valrhona er forpligtet til at opretholde etisk og gennemsigtig forretningspraksis samt aftaler om etiske retningslinjer.
  2. Medarbejdere: Tilbyde passende løn, personalegoder og karriereudvikling.
  3. Kunder: Levere kvalitetsprodukter og kvalitetstjenester og markedsføre dem ansvarligt.
  4. Fællesskab: Have et mangfoldigt fællesskab, påtage sig etiske forpligtelser og have gode relationer til leverandører samt forbedre producentsamfundets levevilkår og arbejdsvilkår.
  5. Miljø: Vær opmærksom på drivhusgasemissioner og det affald, der genereres.

I 2018 satte Valrhona en række mål for virksomheden. Disse mål indeholder blandt andet at være CO² neutral på tværs af forretningskæden i 2025, at være forpligtet til at redesigne produkter og at producere genanvendelig emballage og et mål omkring vedvarende energi. I 2020 blev Valrhonas fabrik CO² neutral, og Valrhona er godt på vej til at opfylde deres andre mål.

I 2021 blev alle Valrhonas indkøb af mælkerelaterede ingredienser foretaget fra europæiske leverandører (Frankrig, Belgien og Tyskland), hvor Frankrig repræsenterede 83% af disse mængder. Denne lokale sourcing giver Valrhona mulighed for betydeligt at reducere CO²-emissioner forbundet med transport. Valrhonas leverandører opfordrer mælkeproducenter til at overholde og anvende ’’Charter for good European practices’’ og dermed øge bevidstheden i hele kæden og opfordre leverandører til at tilpasse 'god praksis'.

CO²-aftryksvurderingen offentliggøres hvert år på Valrhonas hjemmeside: Den kan ses HER.

Valrhona bygger langsigtede partnerskaber med deres kakaoleverandører. Det er flerårige aftaler som underskrives i fællesskab med hver af deres kakaofarmere. Kakaofarmerne sætter rammerne for et partnerskab, der dækker flere discipliner, lige fra kvaliteten af ​​deres kakaotræer og udvikling af jorden, til gennemførelse af projekter til gavn for de samfund, Valrhona arbejder med. Kakaofarmerne demonstrerer et gensidigt ønske om at lære at gøre fremskridt ved sammen at gå mod større bæredygtighed og modstandsdygtighed. Hvert land, hvert partnerskab og enhver situation er unik og er baseret på dets historie, dets udfordringer og dets behov: uddannelse, sundhed, indkomstdiversificering, bevarelse af sjældne arter, kampen mod skovrydning osv.

I 2021 blev partnerskaberne i Belize, Peru og São Tomé alle fornyet i 10 år. Den gennemsnitlige varighed af alle Valrhonas partnerskaber er nu mere end 8 år. I 2021 kom 100 % af deres kakaobønner fra et partnerskab. Valrhonas indkøbere fortsætter med at overvåge udviklingen i kakaosektoren og udforsker nye kilder og jordtyper for at nå dem, der dyrker eller planlægger at dyrke den magiske afgrøde, som kakao er!

Et tæt og direkte samarbejde til kakaofarmerne er afgørende for at sikre kvaliteten af Valrhonas bønner samt hvilken indvirkning det har på livskvaliteten i samfundet og deres miljø. Valrhona har 17.215 landmænd i 14 lande og 100% af deres kakao kan spores til kakaofarmerne.